Lothar Sigl

Hauptgesellschafter
Geschäftsführung
info@aev-panther.de
+49 821 50 30 5-0

Martin Horber

Gesellschafter
Geschäftsführung
info@aev-panther.de

+49 821 50 30 5-0

Maximilian Horber

Gesellschafter
Assistent der Geschäftsführung
maximilian.horber@aev-panther.de
+49 821 50 30 5-89

Leonardo Conti

Prokurist
Leitung Marketing
leonardo.conti@aev-panther.de

+49 821 50 30 5-70

Duanne Moeser

Sportmanager
Sponsoring & Hospitality
duanne.moeser@aev-panther.de
+49 821 50 30 5-67

Monika Rehberger

Administration | Verwaltung
Kaufmännische Leitung
monika.rehberger@aev-panther.de
+49 821 50 30 5-11

Stefan Esch

Leitung Medien & Kommunikation
stefan.esch@aev-panther.de

+49 821 50 30 5-65

Daniel Schafnitzel

Media & Ticketing
daniel.schafnitzel@aev-panther.de
+49 821 50 30 5-30

Eva Klein

Marketing | Sponsoring & Hospitality
eva.klein@aev-panther.de

+49 821 50 30 5-60

Thomas Schießl

Catering | Facility Management
thomas.schiessl@aev-panther.de

+49 821 50 30 5-20

Kumri Dodaj

Catering | Personalmanagement
kumri.dodaj@aev-panther.de
+49 821 50 30 5-20

Sascha Kerschowski

Merchandising | Ticketing
sascha.kerschowski@aev-panther.de
+49 821 50 30 5-90

Christel Bäßler

1878 SHOP | Verwaltung
christel.baessler@aev-panther.de

+49 821 50 30 5-16

Max Mosig

Junior Pantherclub
jpc@aev-panther.de

Datschi

CEO & Maskottchen JPC
datschi@aev-panther.de